Print
Category: Support
Hits: 2542

Het ondersteunen van onze relaties vormt een ruggengraat van het bedrijf. Dit  vanwege de betrouwbaarheid. Een goede ondersteuning werkt kosten besparend en minimaliseert uitval. Vooral ondernemers onderschatten nog wel eens het kostenplaatje bij uitval van bepaalde processen. Veelal levert uitval van een proces, een waterval aan kostenoplopende  onproductieve uren op.
De werknemers die vervangende werkzaamheden moeten/kunnen verrichten zijn veelal veel minder productief door het ontbreken van routine bij deze vervangende werkzaamheden. Wij onderkennen dit belang en wijzen u als ondernemer graag op het kostenaspect van slecht onderhoud en ondersteuning. Door gericht en regelmatig onderhoud op en controle van uw systemen voorkomen wij problemen. Tijdig vervangen van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en die kritiek zijn voor de werking. De kernhardware uitvoeren met redundante* onderdelen. Hiermee bereikt u een uptime van rond de 99,5%. de overige 0,5% zijn de gerichte onderhoudsdowntime. Deze gerichte onderhoudsdowntime kan op verzoek** buiten de normale produktie uren van uw bedrijf gepland worden, zodat de improductieve kosten voor u ook minimaal zijn.
De ondersteuning van uw medewerkers vormt een andere belangrijke peiler voor uw continuïteit. Onze medewerkers zitten 10-12 uur per dag standby, om uw medewerkers bij uw geautomatiseerde processen te ondersteunen. Direct contact via het internet naar de betrokken computer, zodat onze medewerker deze kan overnemen om een probleem op te lossen, dan wel door uw medewerker te begeleiden/instrueren in het proces.
Tenzij er geen internetverbinding actief is, of de storing door onze engineer fysiek verholpen moet worden. Bij alle andere gelegenheden kunnen wij u direct de ondersteuning bieden die u nodig heeft.

Vraag vrijblivend informatie voor ondersteuning in uw organisatie via ons contactformulier.

Heeft u nu problemen, klik dan eens hiernaast op de menu keuze : Softwarebank(download), Kennisbank(knowledgebase).Misschien word uw probleem hierin wel behandelt, en vindt u de oplossing. Hetzij door een update van uw software in onze softwarebank, hetzij door informatie uit onze kennisbank.

*Redundant =Dubbel uitgevoerd, waardoor bij uitval van 1 onderdeel, het systeem functioneren blijft doordat het
redundante onderdeel de functie overneemt van het kapotte onderdeel. Toepassingen hiervan;

 **Indien onderhoud op uw verzoek buiten openingstijden van uw bedrijf en ons bedrijf vallen, dan zal dat meerkosten met zich meebrengen. De hoogte van deze kosten hangen af van het moment. Speciaal hiervoor hanteren wij avondtarieven, nachttarieven, zaterdag en zondag tarieven. Vraag vrijblijvend hier meer informatie over. Hoe meer medewerkers van u met een computer werken, hoe goedkoper het wordt. Laat onze verkoper u het eens voorrekenen wat u daarbij kunt besparen.